Pension Chambre d'hôtes à Bora-Bora

Fa'a'ana'anataera'a

   

Fa'a'ana'anataera'a pae tai

E parataito teie nō te fa'a'ana'anatae ri'i iā 'oe. Mea fa'ahiahia roa i te hopu nā raro i te moana. 'A 'ōmono i tā 'oe tīti'a mata 'e tā 'oe nā pehau nō te 'au'au i rōpū i te mau i'a huru rau, te to'a, tae noa atu i te fāfā piti.

'A rave i te va'a 'īnītia e hoehoe ai nā te mau motu ri'iri'i e fa'atata nei. Nō te feiā rēhiti, e nehenehe haere nā tua i te pae a'au nō te 'au nā rōpū i te mau ma'o ('iri moana, 'ārava 'e te māuri. 'Eiaha e mata'u, 'eita rātou e hohoni iā 'oe). E nehenehe ato'a 'oe e haere paru i te fai i te tahi vāhi fa'ata'a hia nō te reira.
Snorkeling in Bora Bora Scuba diving at Bora Bora Paddle board on Bora Bora lagoon Kayaking in Bora Bora

Fa'a'ana'anataera'a pae fenua

Mai tōna mou'a tu'iro'o, 'o Pora Pora ihoa te fenua o te au. E fa'anaho 'ōhie hia te tahi tere nō te haere māta'ita'i i te ruperupe o te mou'a.

Noa atu rā ho'i, 'e mai tei mātau noa hia, mea au a'e nā te feiā e fa'aea nei i Blue Heaven Island te mau mea ri'iri'i huru au. I te piti o te tahua, tē vai nei te tahi taupe'e i reira 'oe e nehenehe ihoa tāravarava ri'i, ta'oto ri'i, ma te hi'o i te miti. I ni'a i te one, tē vai nei te mau ro'i tā'ue'ue, te mau pārahira'a tārava, mea au roa nō te māta'ita'i i te mau feti'a, 'eiaha rā nō te māta'ita'i i te hoho'a tāvirihia.
Bora-Bora Hiking Bora-Bora 4WD Safari Sky watching in Bora-Bora