Pension Chambre d'hôtes à Bora-Bora

Te mau fare

   
Bungalow at Bora Bora Bungalow on a private island Bungalow in a tropical garden Bungalow in French Polynesia
E pae nau fare mā'ohi, e fare nī'au, e rā'au ha'ari te pāpa'i fare. Teie te orara'a mā'ohi, nā roto i te hau 'e te haumaru.
Nā te mātini i ni'a i te aroaro o tō 'oe fare e ha'apūva'iva'i i te mata'i nā tai mai ; E piha pape ato'a i roto i te fare. E nehenehe mātou e tu'u i te tahi ro'i hapa nō te tahi tama i raro i te 12 matahiti. Nō te feiā e fa'aipoipo nei, tē vai ra te tahi atu fare mā'ohi nō te reira, tei ni'a a'e i te miti, mea au roa nō te māta'ita'i i te tairoto.
E haru mātou i te ito mahana nō te uira, e 'apo ato'a mātou i te pape ua nō te piha pape, 'eiaha rā nō te inu, nō reira, tē ani ha'eha'a hia atu nei te mau manihini 'ia haere marū i ni'a i te pape. Nō te hō'ē tino moni iti, e fāna'o 'oe i te natirara, mai te peu e huru maita'i tō te reva.