Pension Chambre d'hôtes à Bora-Bora

Mau parau ri'i

   
Teie te tahi mau parau ri'i faufa'a roa. Tei ni'a tātou i te hō'ē motu, mea huru 'ē te orara'a.
'A rave i tā 'oe tīti'a mata nō te hopu, (tīti'a mata, tiupa 'e te pehau), ha'amana'o i te 'ōmono i te totine me'ume'u nō te ta'ahi i ni'a i te a'au, 'a mutu te 'āvae. E nehenehe mātou e fa'anaho i te hopura'a 'ōpūpū, tae noa atu i te tahi tere nā ni'a i te jeep, 'e na ni'a i te miti i uta ato'a. E fare toa 'i'ī i reira.
'Eiaha 'oe e 'ino'ino mai, e naonao i 'ū nei, 'a rave īa i te rā'au naonao. 'A 'ōmono i te piriaro rōroa, te sueta 'e te totine nō te 'āru'i. 'A rave paha i te mōrīpata nō te tūrama 'e nō te tai'o. 'A rave ato'a i te tahi matapiti. Mai te peu e mana'a iā 'oe, 'a rave ato'a i te tahi hi'o feti'a nō te māta'ita'i i te Vaiora a Tāne. 'Aita 'oe e tātarahapa noa a'e, mea fa'ahiahia mau.
Tē vai nei te uaina farāni maitata'i, mea tāmōhina hia te ho'ora'a atu. Te Fare tūtu, mea nahonaho maita'i te mā'a, nō te po'ipo'i, te avatea 'e te pō. Nō te feiā 'eita e 'amu i te 'īna'i, tē vai ato'a ra te mā'a nā rātou.
Snorkeling at Bora Bora Snorkeling at Blue Heaven island Lagoon walking
Long sleev shirt Mosquito repellent Night sky in bora bora
Tuna Tartar Tahitian raw fish with coconut milk
Nō te ātea ho'i o te motu nei, tei roto ato'a te tārifa te tere nō te fa'ahoro iā 'oe i te taura'a manureva, 'ia noa'a iā 'oe te poti e vai nei i te mau hora ato'a nō te haere i uta. I reira 'oe e nehenehe ho'oho'o mai ai i te tao'a, ori haere ri'i, māta'ita'i haere i te he'euri o te fenua Pōpora.