Pension Chambre d'hôtes à Bora-Bora

Teie tō mātou vāhi fa'aeara'a

   
'Ia haere mai 'oe i te "Poe nō Patitifa" e 'ite mai ai 'oe i te orara'a fa'ahiahia mau.
Tei rōpū 'o Blue Heaven Island i te moana uriuri 'e te tairoto ateate o Pora Pora. E 'ahuru nau manihini e nehenehe fāri'i i ni'a i te motu, e mau fare mā'ohi ihoa, mea tano maita'i nō te feiā e hina'aro e tāravarava ri'i, fa'afa'aea ri'i. E hina'aro mātou e fa'a'ōhie i te orara'a, ma te rave i te ito mahana nō te uira 'e nō te ha'apūva'iva'i i ni'a i te aroaro ; Tei mua iā tātou te parataito nō te hopu i te miti.
Tei 'ū nei te mau mea ato'a nō te ha'amāhā i tō 'oe rohirohi 'e te huehue o teie tau 'āpī. Inaha, 'aore 'āfata teata 'e 'aore uīfī tāmau noa, e hina'aro mātou 'ia vai te hau 'e te ruperupe o te motu, 'eiaha rā 'ia rave i te aha atu, te aha rā. Iō mātou, e mau fare taupe'e nehenehe mau, e mā'a 'āminamina, e feiā rave 'ohipa maitata'i, e a'au oraora maita'i, tinitini mau feti'a i ni'a i te ra'i, 'e tae noa atu i te tahi ro'i tā'ue'ue tei pāpa'i hia tō 'oe i'oa i ni'a iho nō te tāravarava noa i te mau mahana ato'a.
Nō te feiā rā e hina'aro e ori, e fa'anaho mātou i te tahi mau tere i uta iā Pōpor a, nō te hopu nā raro i te tai, nō te haere nā ni'a i te mou'a 'e nō te māta'ita'i noa.