Pension Chambre d'hôtes à Bora-Bora

2020-2021 Tārifa & Tāpa'ora'a

   

Fare

2 ta'ata i te pō tāta'i tahi.
$ 230
218 €
26.000 XPF

Mā'a

I te mau mahana ato'a
$ 84
80 €
9.500 XPF
Mā'a i te po'ipo'i
$ 22
21 €
2.500 XPF
Mā'a i te avatea
$ 27
26 €
3.000 XPF
Mā'a i te pō
$ 36
34 €
4.000 XPF

Tāvinira'a

'Ē'a toro i tai nō te haere i uta nā ni'a i te poti
0 XPF
Uīfī natirara (tā hora hia)
$ 6
4,5 €
500 XPF

Fare

Ro'i hapa nō te tahi tama i raro i te 12 matahiti.
E nehenehe fa'aō e 2 ro'i ta'ata 'ōtahi i roto i te fare.

Mā'a

I te ta'ata tāta'i tahi. Tamari'i 5-12, 50% o te tārifa. Mā'a 'īna'i 'ore. Uaina, pia, 'ava pūai, 'a hi'o i te huru inu e vai nei.

Tāvinira'a

Tere fa'ahoro manihini nā/i te taura'a manureva i Motu Mute: Tāmoni 'ore